Arxius de Miscel·lània Zoològica

amz_vol_16_2018

ISSN: 1698-0476

Equip Editorial

Editor
Francesc Uribe

Secretària de Redacció
Montserrat Ferrer

Consell Editorial
Dacha Atienza
Berta Caballero
Eulàlia Garcia-Franquesa
Teresa Madurell
Javier Quesada

Consell Científic
Xavier Bellès, Inst. de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF), Barcelona, Espanya
Salvador Carranza, Inst. de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF), Barcelona, Espanya
Xavier Font, Univ. de Barcelona, Barcelona, Espanya
Gabriel Gargallo, Institut Català d’Ornitologia (ICO), Barcelona, Espanya
Josep M. Gili, Inst. de Ciències del Mar CMIMA-CSIC, Barcelona, Espanya
Arnald Marcer, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF-UAB) Bellaterra, Espanya
Constantí Stefanescu, Museu de Ciències Naturals de Granollers, Granollers, Espanya

Assessorament Lingüístic
Jordi Curell
Carolyn Newey