Cadevall, J., Hernández, E., Nebot, J. Orozco, A., Uribe, F. & Bros, V., 2003. Influència de l'altitud en la riquesa d'espècies de mol·luscs: variacions a la vall d'Alinyà, Alt Urgell, Lleida. Arxius de Miscel·lània Zoològica, vol. 1

Annex. Relació de les espècies de mol·luscs presents a les 73 localitats estudiades de les quals es coneixen les coordenades UTM, l’altitud i el tipus de coberta vegetal.

Annex. Species of molluscs recorded at the 73 sample points from which the information on UTM coordinates, altitude and vegetation cover is provided.

XML file according standards ABCD

Espècie UTM-X UTM-Y Altitud     (en m) Coberta vegetal

  Data

Abida cylindrica 365651 4675513 1200 arbrat dens 07/04/2001
Abida cylindrica 366848 4674120 1380 arbrat dens 21/04/2001
Abida cylindrica 373400 4672409 1660 matollars 07/10/2000
Abida cylindrica 371014 4671480 1160 arbrat dens 02/12/2000
Abida cylindrica 367895 4673369 1500 matollars 07/04/2001
Abida cylindrica 373370 4672289 1560 matollars 07/10/2000
Abida cylindrica 372201 4671803 1350 boscos de ribera 21/10/2000
Abida cylindrica 374177 4670259 1910 arbrat dens 19/05/2001
Abida polyodon 372833 4671727 1560 matollars 21/10/2000
Abida polyodon 367756 4669336 1190 matollars 08/04/2000
Abida polyodon 367816 4670610   800 roquissars 08/04/2000
Abida polyodon 366738 4668805 1300 roquissars 11/06/2000
Abida polyodon 372484 4672026 1400 boscos de ribera 21/10/2000
Abida polyodon 364728 4675447 1100 conreus 07/04/2001
Abida polyodon 373091 4672409 1700 tarteres 07/10/2000
Abida polyodon 372484 4672026 1400 boscos de ribera 21/10/2000
Abida polyodon 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Abida polyodon 367437 4670886   800 conreus 05/05/2001
Abida polyodon 372832 4671966 1480 prats i herbassars 21/10/2000
Abida polyodon 371332 4673603 1690 matollars 13/05/2000
Abida polyodon 367895 4673369 1500 matollars 07/04/2001
Abida polyodon       arbrat clar 18/11/2000
Abida polyodon 366610 4671653   740 matollars 21/04/2001
Abida polyodon 362236 4672045   500 roquissars 05/05/2001
Abida polyodon 372363 4672068 1480 matollars 07/10/2000
Abida polyodon 373097 4672180 1520 matollars 07/10/2000
Abida polyodon 370358 4670711   950 roquissars 07/04/2001
Abida polyodon 366738 4668805 1300 roquissars 21/10/2000
Abida polyodon 366898 4668124 1260 prats i herbassars 08/04/2000
Abida polyodon 372808 4672084 1480 tarteres 07/10/2000
Abida polyodon 364831 4671302   710 conreus 05/05/2001
Abida polyodon 372201 4671803 1350 boscos de ribera 21/10/2000
Abida polyodon 373097 4672180 1520 matollars 07/10/2000
Abida polyodon 366848 4674120 1380 arbrat dens 21/04/2001
Abida polyodon 369607 4672208 1490 arbrat dens 21/04/2001
Abida polyodon 372982 4672033 1520 prats i herbassars 21/10/2000
Abida polyodon 370514 4670497 1090 arbrat clar 07/04/2001
Abida polyodon 370514 4670497 1090 arbrat clar 07/04/2001
Abida polyodon 371503 4671638 1240 conreus 02/12/2000
Abida polyodon 373091 4672409 1700 tarteres 07/10/2000
Abida polyodon 371659 4671904 1340 arbrat dens 21/10/2000
Abida polyodon 372512 4673395 1590 conreus 13/05/2000
Abida polyodon 372833 4671727 1560 matollars 21/10/2000
Abida polyodon 369887 4671133   960 boscos de ribera 19/05/2001
Abida polyodon 370567 4674038 1520 matollars 13/05/2000
Abida polyodon 367084 4674160 1310 arbrat dens 07/04/2001
Abida secale 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Abida secale 364152 4670859   650 zones urbanitzades 05/05/2001
Abida secale 375099 4669901 2140 arbrat dens 17/06/2000
Abida secale 371777 4667873 1720 conreus 04/11/2000
Abida secale 370514 4670497 1090 arbrat clar 07/04/2001
Abida secale 367431 4668322 1260 conreus 04/11/2000
Abida secale 370358 4670711   950 roquissars 07/04/2001
Abida secale 370898 4673587 1420 arbrat clar 13/05/2000
Abida secale 371777 4667873 1720 conreus 04/11/2000
Abida secale 375932 4670239 2140 roquissars 04/11/2000
Abida secale 370567 4674038 1520 matollars 13/05/2000
Abida secale 373370 4672289 1560 matollars 07/10/2000
Abida secale 367084 4674160 1310 arbrat dens 07/04/2001
Abida secale 369607 4672208 1490 arbrat dens 21/04/2001
Abida secale 372762 4668944 1810 arbrat dens 17/06/2000
Abida secale 372947 4669337 1820 arbrat clar 19/05/2001
Abida secale 369887 4671133   960 boscos de ribera 19/05/2001
Abida secale 372512 4673395 1590 conreus 13/05/2000
Abida secale 371777 4667873 1720 conreus 04/11/2000
Abida secale 372833 4671727 1560 matollars 21/10/2000
Abida secale 372762 4668944 1810 arbrat dens 17/06/2000
Abida secale 374177 4670259 1910 arbrat dens 19/05/2001
Abida secale 366898 4668124 1260 prats i herbassars 08/04/2000
Abida secale 365651 4675513 1200 arbrat dens 07/04/2001
Abida secale 366738 4668805 1300 roquissars 11/06/2000
Abida secale 369887 4671133   960 boscos de ribera 19/05/2001
Abida secale 366848 4674120 1380 arbrat dens 21/04/2001
Abida secale 367816 4670610   800 roquissars 08/04/2000
Abida secale 369887 4671133   960 boscos de ribera 19/05/2001
Abida secale 369651 4670591 1050 zones urbanitzades 08/04/2000
Abida secale 374177 4670259 1910 arbrat dens 19/05/2001
Abida secale 364152 4670859   650 zones urbanitzades 05/05/2001
Abida secale 371806 4672093 1420 arbrat clar 07/10/2000
Abida secale 372982 4672033 1520 prats i herbassars 21/10/2000
Abida secale 373400 4672409 1660 matollars 07/10/2000
Abida secale 371332 4673603 1690 matollars 13/05/2000
Abida secale 372201 4671803 1350 boscos de ribera 21/10/2000
Abida secale 371332 4673603 1690 matollars 13/05/2000
Abida secale 372982 4672033 1520 prats i herbassars 21/10/2000
Abida secale 367084 4674160 1310 arbrat dens 07/04/2001
Abida secale 369106 4668622 1680 arbrat dens 04/11/2000
Abida secale 366738 4668805 1300 roquissars 21/10/2000
Abida secale 366898 4668124 1260 prats i herbassars 08/04/2000
Abida secale 369887 4671133   960 boscos de ribera 19/05/2001
Abida secale 366898 4668124 1260 prats i herbassars 08/04/2000
Abida secale 372832 4671966 1480 prats i herbassars 21/10/2000
Abida secale 364152 4670859   650 zones urbanitzades 05/05/2001
Abida secale 366738 4668805 1300 roquissars 21/10/2000
Abida secale 365651 4675513 1200 arbrat dens 07/04/2001
Abida secale 366738 4668805 1300 roquissars 21/10/2000
Abida sp. 372833 4671727 1560 matollars 21/10/2000
Abida sp. 371659 4671904 1340 arbrat dens 21/10/2000
Acanthinula aculeata 371134 4672013 1140 conreus 02/12/2000
Acanthinula aculeata 371659 4671904 1340 arbrat dens 21/10/2000
Acanthinula aculeata 373370 4672289 1560 matollars 07/10/2000
Acanthinula aculeata 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Acanthinula aculeata 372484 4672026 1400 boscos de ribera 21/10/2000
Acanthinula aculeata 372201 4671803 1350 boscos de ribera 21/10/2000
Acanthinula aculeata 372832 4671966 1480 prats i herbassars 21/10/2000
Acanthinula aculeata 372833 4671727 1560 matollars 21/10/2000
Acanthinula aculeata       arbrat clar 18/11/2000
Aegopinella nitens 369106 4668622 1680 arbrat dens 04/11/2000
Aegopinella nitens 369607 4672208 1490 arbrat dens 21/04/2001
Aegopinella nitens       arbrat clar 18/11/2000
Aegopinella nitens 371014 4671480 1160 arbrat dens 02/12/2000
Aegopinella nitens 366738 4668805 1300 roquissars 11/06/2000
Aegopinella nitens 371014 4671480 1160 arbrat dens 02/12/2000
Aegopinella nitens 367895 4673369 1500 matollars 07/04/2001
Aegopinella nitens 367816 4670610   800 roquissars 08/04/2000
Aegopinella nitens 370685 4671309 1150 arbrat dens 02/12/2000
Aegopinella nitens 372484 4672026 1400 boscos de ribera 21/10/2000
Aegopinella nitens 366410 4674752 1310 conreus 07/04/2001
Aegopinella nitens 372484 4672026 1400 boscos de ribera 21/10/2000
Aegopinella nitens 366898 4668124 1260 prats i herbassars 08/04/2000
Aegopinella nitens 371503 4671638 1240 conreus 02/12/2000
Aegopinella nitens 366898 4668124 1260 prats i herbassars 08/04/2000
Aegopinella nitens 364152 4670859   650 zones urbanitzades 05/05/2001
Aegopinella nitens 367084 4674160 1310 arbrat dens 07/04/2001
Aegopinella nitens 372982 4672033 1520 prats i herbassars 21/10/2000
Aegopinella nitens 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Aegopinella nitens 370514 4670497 1090 arbrat clar 07/04/2001
Aegopinella nitens 372982 4672033 1520 prats i herbassars 21/10/2000
Aegopinella nitens 371220 4671391 1220 conreus 02/12/2000
Aegopinella pura 371173 4672094 1130 conreus 02/12/2000
Aegopinella pura 373400 4672409 1660 matollars 07/10/2000
Aegopinella pura 370567 4674038 1520 matollars 13/05/2000
Aegopinella pura 372363 4672068 1480 matollars 07/10/2000
Aegopinella pura 372808 4672084 1480 tarteres 07/10/2000
Aegopinella pura 366738 4668805 1300 roquissars 11/06/2000
Aegopinella pura 366738 4668805 1300 roquissars 21/10/2000
Aegopinella pura 372484 4672026 1400 boscos de ribera 21/10/2000
Aegopinella pura 362754 4670935   540 matollars 05/05/2001
Aegopinella pura 370358 4670711   950 roquissars 07/04/2001
Aegopinella sp. 366848 4674120 1380 arbrat dens 21/04/2001
Aegopinella sp. 365651 4675513 1200 arbrat dens 07/04/2001
Aegopinella sp. 366738 4668805 1300 roquissars 11/06/2000
Ancylus fluviatilis 369887 4671133   960 boscos de ribera 19/05/2001
Ancylus fluviatilis 363990 4671293   610 matollars 05/05/2001
Ancylus fluviatilis 369887 4671133   960 boscos de ribera 19/05/2001
Ancylus fluviatilis 363990 4671293   610 matollars 05/05/2001
Ancylus fluviatilis 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Arion intermedius 372484 4672026 1400 boscos de ribera 21/10/2000
Arion lusitanicus 373240 4669748 1850 prats i herbassars 19/05/2001
Arion lusitanicus 367756 4669336 1190 matollars 08/04/2000
Arion lusitanicus 374177 4670259 1910 arbrat dens 19/05/2001
Arion lusitanicus 365651 4675513 1200 arbrat dens 07/04/2001
Arion lusitanicus 370898 4673587 1420 arbrat clar 13/05/2000
Arion molinae / lusitanicus 367816 4670610   800 roquissars 08/04/2000
Arion sp. 366848 4674120 1380 arbrat dens 21/04/2001
Arion sp. 362093 4670995   510 prats i herbassars 05/05/2001
Cantareus aspersus 362236 4672045   500 roquissars 05/05/2001
Cantareus aspersus 370262 4671002 1020 boscos de ribera 18/11/2000
Cantareus aspersus 366610 4671653   740 matollars 21/04/2001
Cantareus aspersus 363990 4671293   610 matollars 05/05/2001
Cantareus aspersus 369887 4671133   960 boscos de ribera 19/05/2001
Cantareus aspersus 369887 4671133   960 boscos de ribera 19/05/2001
Cantareus aspersus 364831 4671302   710 conreus 05/05/2001
Cantareus aspersus 371134 4672013 1140 conreus 02/12/2000
Cantareus aspersus 371806 4672093 1420 arbrat clar 07/10/2000
Cantareus aspersus 362093 4670995   510 prats i herbassars 05/05/2001
Cantareus aspersus 367437 4670886   800 conreus 05/05/2001
Cantareus aspersus 366898 4668124 1260 prats i herbassars 08/04/2000
Cantareus aspersus 371503 4671638 1240 conreus 02/12/2000
Cantareus aspersus 364152 4670859   650 zones urbanitzades 05/05/2001
Cantareus aspersus 371332 4673603 1690 matollars 13/05/2000
Cecilioides acicula 367084 4674160 1310 arbrat dens 07/04/2001
Cecilioides acicula 371173 4672094 1130 conreus 02/12/2000
Cecilioides acicula 371659 4671904 1340 arbrat dens 21/10/2000
Cecilioides acicula 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Cepaea hortensis 369651 4670591 1050 zones urbanitzades 08/04/2000
Cepaea hortensis 366610 4671653   740 matollars 21/04/2001
Cepaea hortensis 369887 4671133   960 boscos de ribera 19/05/2001
Cepaea hortensis 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Cepaea hortensis 366610 4671653   740 matollars 21/04/2001
Cepaea hortensis 370262 4671002 1020 boscos de ribera 18/11/2000
Cepaea hortensis 369887 4671133   960 boscos de ribera 19/05/2001
Cepaea hortensis 369887 4671133   960 boscos de ribera 19/05/2001
Cepaea nemoralis 364831 4671302   710 conreus 05/05/2001
Cepaea nemoralis 362029 4671388   520 prats i herbassars 05/05/2001
Cepaea nemoralis 370262 4671002 1020 boscos de ribera 18/11/2000
Cepaea nemoralis 370776 4668620 1680 conreus 17/06/2000
Cepaea nemoralis 367431 4668322 1260 conreus 04/11/2000
Cepaea nemoralis 366898 4668124 1260 prats i herbassars 08/04/2000
Cepaea nemoralis 368431 4673630 1480 prats i herbassars 07/04/2001
Cepaea nemoralis 367084 4674160 1310 arbrat dens 07/04/2001
Cepaea nemoralis 366738 4668805 1300 roquissars 21/10/2000
Cepaea nemoralis 366410 4674752 1310 conreus 07/04/2001
Cepaea nemoralis 371503 4671638 1240 conreus 02/12/2000
Cepaea nemoralis 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Cepaea nemoralis 366610 4671653   740 matollars 21/04/2001
Cepaea nemoralis 372484 4672026 1400 boscos de ribera 21/10/2000
Cepaea nemoralis 367437 4670886   800 conreus 05/05/2001
Cepaea nemoralis 370685 4671309 1150 arbrat dens 02/12/2000
Cepaea nemoralis 362236 4672045   500 roquissars 05/05/2001
Cepaea nemoralis 364152 4670859   650 zones urbanitzades 05/05/2001
Cepaea nemoralis 370163 4671187 1020 zones urbanitzades 11/06/2000
Cepaea nemoralis 366610 4671653   740 matollars 21/04/2001
Cepaea nemoralis 366410 4674752 1310 conreus 07/04/2001
Cepaea nemoralis 364728 4675447 1100 conreus 07/04/2001
Cepaea nemoralis 364728 4675447 1100 conreus 07/04/2001
Cepaea nemoralis 372201 4671803 1350 boscos de ribera 21/10/2000
Cepaea nemoralis 362093 4670995   510 prats i herbassars 05/05/2001
Cepaea nemoralis 372832 4671966 1480 prats i herbassars 21/10/2000
Cepaea nemoralis 366410 4674752 1310 conreus 07/04/2001
Cepaea nemoralis 367437 4670886   800 conreus 05/05/2001
Cepaea nemoralis 363658 4674844   850 matollars 07/04/2001
Cepaea nemoralis 373097 4672180 1520 matollars 07/10/2000
Cepaea nemoralis 369607 4672208 1490 arbrat dens 21/04/2001
Cepaea nemoralis 371659 4671904 1340 arbrat dens 21/10/2000
Cepaea nemoralis 371134 4672013 1140 conreus 02/12/2000
Cepaea nemoralis 367431 4668322 1260 conreus 04/11/2000
Cepaea nemoralis 367895 4673369 1500 matollars 07/04/2001
Cepaea nemoralis 369607 4672208 1490 arbrat dens 21/04/2001
Cepaea nemoralis 371014 4671480 1160 arbrat dens 02/12/2000
Cepaea nemoralis 371806 4672093 1420 arbrat clar 07/10/2000
Cepaea nemoralis 372512 4673395 1590 conreus 13/05/2000
Cepaea nemoralis 366848 4674120 1380 arbrat dens 21/04/2001
Cepaea nemoralis 369887 4671133   960 boscos de ribera 19/05/2001
Cepaea nemoralis 370514 4670497 1090 arbrat clar 07/04/2001
Cepaea nemoralis 370567 4674038 1520 matollars 13/05/2000
Cepaea nemoralis 366610 4671653   740 matollars 21/04/2001
Cepaea nemoralis 370898 4673587 1420 arbrat clar 13/05/2000
Cepaea nemoralis 362236 4672045   500 roquissars 05/05/2001
Cepaea nemoralis 363990 4671293   610 matollars 05/05/2001
Cepaea nemoralis 370567 4674038 1520 matollars 13/05/2000
Cepaea nemoralis 370898 4673587 1420 arbrat clar 13/05/2000
Cepaea nemoralis 370358 4670711   950 roquissars 07/04/2001
Cepaea sp. 373400 4672409 1660 matollars 07/10/2000
Cepaea sp. 370033 4672546 1410 matollars 13/05/2000
Cepaea sp. 367402 4673426 1430 arbrat clar 07/04/2001
Cepaea sp. 371806 4672093 1420 arbrat clar 07/10/2000
Cernuella virgata 370268 4671343   940 zones urbanitzades 08/04/2000
Cernuella virgata 367437 4670886   800 conreus 05/05/2001
Cernuella virgata 370163 4671187 1020 zones urbanitzades 11/06/2000
Cernuella virgata 370163 4671187 1020 zones urbanitzades 11/06/2000
Cernuella virgata 369887 4671133   960 boscos de ribera 19/05/2001
Clausilia rugosa 366738 4668805 1300 roquissars 21/10/2000
Cochlicopa lubrica 372762 4668944 1810 arbrat dens 17/06/2000
Cochlodina laminata 370514 4670497 1090 arbrat clar 07/04/2001
Cochlodina laminata 370514 4670497 1090 arbrat clar 07/04/2001
Cochlostoma martorelli 372201 4671803 1350 boscos de ribera 21/10/2000
Cochlostoma martorelli 369887 4671133   960 boscos de ribera 19/05/2001
Cochlostoma martorelli 367402 4673426 1430 arbrat clar 07/04/2001
Cochlostoma martorelli 371173 4672094 1130 conreus 02/12/2000
Cochlostoma martorelli 371220 4671391 1220 conreus 02/12/2000
Cochlostoma martorelli 364831 4671302   710 conreus 05/05/2001
Cochlostoma martorelli 369887 4671133   960 boscos de ribera 19/05/2001
Cochlostoma martorelli 371806 4672093 1420 arbrat clar 07/10/2000
Cochlostoma martorelli 372484 4672026 1400 boscos de ribera 21/10/2000
Cochlostoma martorelli 371173 4672094 1130 conreus 02/12/2000
Cochlostoma martorelli 370898 4673587 1420 arbrat clar 13/05/2000
Cochlostoma martorelli 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Cochlostoma martorelli 370358 4670711   950 roquissars 07/04/2001
Cochlostoma martorelli 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Cochlostoma martorelli 370358 4670711   950 roquissars 07/04/2001
Cochlostoma martorelli 373091 4672409 1700 tarteres 07/10/2000
Cochlostoma martorelli 370514 4670497 1090 arbrat clar 07/04/2001
Cochlostoma martorelli 364728 4675447 1100 conreus 07/04/2001
Cochlostoma martorelli 364152 4670859   650 zones urbanitzades 05/05/2001
Cochlostoma martorelli       arbrat clar 18/11/2000
Cochlostoma martorelli 364152 4670859   650 zones urbanitzades 05/05/2001
Cochlostoma martorelli 371134 4672013 1140 conreus 02/12/2000
Cochlostoma martorelli       conreus 18/11/2000
Cochlostoma martorelli 371806 4672093 1420 arbrat clar 07/10/2000
Cochlostoma martorelli 372512 4673395 1590 conreus 13/05/2000
Cochlostoma martorelli 370567 4674038 1520 matollars 13/05/2000
Cochlostoma martorelli 365651 4675513 1200 arbrat dens 07/04/2001
Cochlostoma martorelli 372201 4671803 1350 boscos de ribera 21/10/2000
Cochlostoma martorelli 369607 4672208 1490 arbrat dens 21/04/2001
Cochlostoma martorelli 367084 4674160 1310 arbrat dens 07/04/2001
Cochlostoma martorelli 367084 4674160 1310 arbrat dens 07/04/2001
Cochlostoma martorelli 368226 4670675   860 arbrat dens 08/04/2000
Cochlostoma martorelli 369607 4672208 1490 arbrat dens 21/04/2001
Cochlostoma martorelli 366610 4671653   740 matollars 21/04/2001
Cochlostoma martorelli 370033 4672546 1410 matollars 13/05/2000
Cochlostoma martorelli 371659 4671904 1340 arbrat dens 21/10/2000
Cochlostoma martorelli 366848 4674120 1380 arbrat dens 21/04/2001
Cochlostoma martorelli 371332 4673603 1690 matollars 13/05/2000
Cochlostoma martorelli 373400 4672409 1660 matollars 07/10/2000
Cochlostoma martorelli 372363 4672068 1480 matollars 07/10/2000
Cochlostoma martorelli 362754 4670935   540 matollars 05/05/2001
Cochlostoma martorelli 372363 4672068 1480 matollars 07/10/2000
Cochlostoma martorelli 370567 4674038 1520 matollars 13/05/2000
Cochlostoma martorelli 373400 4672409 1660 matollars 07/10/2000
Cochlostoma martorelli 371659 4671904 1340 arbrat dens 21/10/2000
Cochlostoma martorelli 366738 4668805 1300 roquissars 21/10/2000
Cochlostoma martorelli 368226 4670675   860 arbrat dens 08/04/2000
Cochlostoma martorelli 370685 4671309 1150 arbrat dens 02/12/2000
Cochlostoma martorelli 367895 4673369 1500 matollars 07/04/2001
Cochlostoma martorelli 362236 4672045   500 roquissars 05/05/2001
Cochlostoma martorelli 366898 4668124 1260 prats i herbassars 08/04/2000
Cochlostoma martorelli       roquissars 18/11/2000
Cochlostoma martorelli 372832 4671966 1480 prats i herbassars 21/10/2000
Cochlostoma martorelli 372982 4672033 1520 prats i herbassars 21/10/2000
Cochlostoma martorelli 372833 4671727 1560 matollars 21/10/2000
Cochlostoma martorelli 370994 4670849 1280 matollars 02/12/2000
Cochlostoma martorelli 362236 4672045   500 roquissars 05/05/2001
Cochlostoma martorelli 372832 4671966 1480 prats i herbassars 21/10/2000
Cochlostoma martorelli 366738 4668805 1300 roquissars 11/06/2000
Cochlostoma martorelli 363658 4674844   850 matollars 07/04/2001
Cochlostoma martorelli 362754 4670935   540 matollars 05/05/2001
Cochlostoma martorelli 367816 4670610   800 roquissars 08/04/2000
Cochlostoma martorelli 365651 4675513 1200 arbrat dens 07/04/2001
Cochlostoma martorelli 370685 4671309 1150 arbrat dens 02/12/2000
Cochlostoma sp. 371220 4671391 1220 conreus 02/12/2000
Columella edentula 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Chondrina farinesii 371173 4672094 1130 conreus 02/12/2000
Chondrina farinesii 366848 4674120 1380 arbrat dens 21/04/2001
Chondrina farinesii 373400 4672409 1660 matollars 07/10/2000
Chondrina farinesii 373091 4672409 1700 tarteres 07/10/2000
Chondrina farinesii 371659 4671904 1340 arbrat dens 21/10/2000
Chondrina farinesii 363658 4674844   850 matollars 07/04/2001
Chondrina farinesii 368226 4670675   860 arbrat dens 08/04/2000
Chondrina farinesii 367084 4674160 1310 arbrat dens 07/04/2001
Chondrina farinesii 364728 4675447 1100 conreus 07/04/2001
Chondrina farinesii 371220 4671391 1220 conreus 02/12/2000
Chondrina farinesii 371173 4672094 1130 conreus 02/12/2000
Chondrina farinesii 364152 4670859   650 zones urbanitzades 05/05/2001
Chondrina farinesii 364152 4670859   650 zones urbanitzades 05/05/2001
Chondrina farinesii 369607 4672208 1490 arbrat dens 21/04/2001
Chondrina farinesii 365651 4675513 1200 arbrat dens 07/04/2001
Chondrina farinesii 372512 4673395 1590 conreus 13/05/2000
Chondrina farinesii 365651 4675513 1200 arbrat dens 07/04/2001
Chondrina farinesii       conreus 18/11/2000
Chondrina farinesii 370898 4673587 1420 arbrat clar 13/05/2000
Chondrina farinesii 368226 4670675   860 arbrat dens 08/04/2000
Chondrina farinesii 367402 4673426 1430 arbrat clar 07/04/2001
Chondrina farinesii 362754 4670935   540 matollars 05/05/2001
Chondrina farinesii 367402 4673426 1430 arbrat clar 07/04/2001
Chondrina farinesii       arbrat clar 18/11/2000
Chondrina farinesii 371659 4671904 1340 arbrat dens 21/10/2000
Chondrina farinesii 371806 4672093 1420 arbrat clar 07/10/2000
Chondrina farinesii 367084 4674160 1310 arbrat dens 07/04/2001
Chondrina farinesii 362236 4672045   500 roquissars 05/05/2001
Chondrina farinesii 363658 4674844   850 matollars 07/04/2001
Chondrina farinesii 362754 4670935   540 matollars 05/05/2001
Chondrina farinesii 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Chondrina farinesii 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Chondrina farinesii 367816 4670610   800 roquissars 08/04/2000
Chondrina farinesii 362236 4672045   500 roquissars 05/05/2001
Chondrina farinesii 366738 4668805 1300 roquissars 21/10/2000
Chondrina farinesii 370358 4670711   950 roquissars 07/04/2001
Chondrina farinesii 366738 4668805 1300 roquissars 21/10/2000
Chondrina farinesii 362754 4670935   540 matollars 05/05/2001
Chondrina farinesii 362236 4672045   500 roquissars 05/05/2001
Chondrina farinesii 370358 4670711   950 roquissars 07/04/2001
Chondrina tenuimarginata 365651 4675513 1200 arbrat dens 07/04/2001
Chondrina tenuimarginata 373400 4672409 1660 matollars 07/10/2000
Deroceras altimirai 366738 4668805 1300 roquissars 11/06/2000
Deroceras altimirai 366738 4668805 1300 roquissars 21/10/2000
Deroceras altimirai 371806 4672093 1420 arbrat clar 07/10/2000
Deroceras altimirai 371014 4671480 1160 arbrat dens 02/12/2000
Deroceras altimirai 366898 4668124 1260 prats i herbassars 08/04/2000
Deroceras altimirai       roquissars 18/11/2000
Deroceras altimirai 367756 4669336 1190 matollars 08/04/2000
Deroceras altimirai 367431 4668322 1260 conreus 04/11/2000
Deroceras altimirai 368226 4670675   860 arbrat dens 08/04/2000
Deroceras laeve 362029 4671388   520 prats i herbassars 05/05/2001
Deroceras levisarcobelum 372201 4671803 1350 boscos de ribera 21/10/2000
Deroceras reticulatum 372832 4671966 1480 prats i herbassars 21/10/2000
Deroceras reticulatum 373091 4672409 1700 tarteres 07/10/2000
Deroceras reticulatum 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Deroceras reticulatum 371332 4673603 1690 matollars 13/05/2000
Deroceras reticulatum 362029 4671388   520 prats i herbassars 05/05/2001
Deroceras reticulatum 368304 4668348 1580 arbrat dens 04/11/2000
Deroceras reticulatum 366898 4668124 1260 prats i herbassars 08/04/2000
Deroceras reticulatum 366610 4671653   740 matollars 21/04/2001
Deroceras sp. 372363 4672068 1480 matollars 07/10/2000
Discus rotundatus 364152 4670859   650 zones urbanitzades 05/05/2001
Discus rotundatus 364152 4670859   650 zones urbanitzades 05/05/2001
Discus rotundatus 362029 4671388   520 prats i herbassars 05/05/2001
Eobania vermiculata 369887 4671133   960 boscos de ribera 19/05/2001
Eobania vermiculata 367437 4670886   800 conreus 05/05/2001
Eobania vermiculata 367437 4670886   800 conreus 05/05/2001
Euconulus fulvus 367431 4668322 1260 conreus 04/11/2000
Euconulus fulvus 366410 4674752 1310 conreus 07/04/2001
Euconulus fulvus 372512 4673395 1590 conreus 13/05/2000
Euconulus fulvus 372484 4672026 1400 boscos de ribera 21/10/2000
Euconulus fulvus 365651 4675513 1200 arbrat dens 07/04/2001
Euconulus fulvus 375099 4669901 2140 arbrat dens 17/06/2000
Euconulus fulvus 366898 4668124 1260 prats i herbassars 08/04/2000
Euconulus fulvus 362236 4672045   500 roquissars 05/05/2001
Euconulus fulvus 367431 4668322 1260 conreus 04/11/2000
Euconulus fulvus 363990 4671293   610 matollars 05/05/2001
Euconulus fulvus 363990 4671293   610 matollars 05/05/2001
Euconulus fulvus 366898 4668124 1260 prats i herbassars 08/04/2000
Euconulus fulvus 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Euconulus fulvus 362236 4672045   500 roquissars 05/05/2001
Euconulus fulvus 371659 4671904 1340 arbrat dens 21/10/2000
Euconulus fulvus 374177 4670259 1910 arbrat dens 19/05/2001
Euconulus fulvus 372484 4672026 1400 boscos de ribera 21/10/2000
Euconulus fulvus 366848 4674120 1380 arbrat dens 21/04/2001
Euconulus fulvus 364831 4671302   710 conreus 05/05/2001
Euomphalia strigella 372762 4668944 1810 arbrat dens 17/06/2000
Euomphalia strigella 371014 4671480 1160 arbrat dens 02/12/2000
Euomphalia strigella 366738 4668805 1300 roquissars 21/10/2000
Euomphalia strigella 363990 4671293   610 matollars 05/05/2001
Euomphalia strigella 363990 4671293   610 matollars 05/05/2001
Euomphalia strigella 369651 4670591 1050 zones urbanitzades 08/04/2000
Euomphalia strigella 362029 4671388   520 prats i herbassars 05/05/2001
Euomphalia strigella 366898 4668124 1260 prats i herbassars 08/04/2000
Euomphalia strigella 364152 4670859   650 zones urbanitzades 05/05/2001
Euomphalia strigella 370358 4670711   950 roquissars 07/04/2001
Euomphalia strigella 369887 4671133   960 boscos de ribera 19/05/2001
Euomphalia strigella 370514 4670497 1090 arbrat clar 07/04/2001
Euomphalia strigella 366610 4671653   740 matollars 21/04/2001
Euomphalia strigella 370262 4671002 1020 boscos de ribera 18/11/2000
Euomphalia strigella 362029 4671388   520 prats i herbassars 05/05/2001
Euomphalia strigella 370685 4671309 1150 arbrat dens 02/12/2000
Euomphalia strigella 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Euomphalia strigella 371806 4672093 1420 arbrat clar 07/10/2000
Euomphalia strigella 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Galba truncatula 369887 4671133   960 boscos de ribera 19/05/2001
Galba truncatula 372833 4671727 1560 matollars 21/10/2000
Galba truncatula 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Galba truncatula 372201 4671803 1350 boscos de ribera 21/10/2000
Galba truncatula 372484 4672026 1400 boscos de ribera 21/10/2000
Galba truncatula 371332 4673603 1690 matollars 13/05/2000
Galba truncatula 373370 4672289 1560 matollars 07/10/2000
Galba truncatula 369651 4670591 1050 zones urbanitzades 08/04/2000
Galba truncatula 369651 4670591 1050 zones urbanitzades 08/04/2000
Galba truncatula 369887 4671133   960 boscos de ribera 19/05/2001
Galba truncatula 372832 4671966 1480 prats i herbassars 21/10/2000
Granaria braunii 372832 4671966 1480 prats i herbassars 21/10/2000
Granaria braunii 372201 4671803 1350 boscos de ribera 21/10/2000
Granaria braunii 367437 4670886   800 conreus 05/05/2001
Granaria braunii 364831 4671302   710 conreus 05/05/2001
Granaria braunii 364831 4671302   710 conreus 05/05/2001
Granaria braunii 370994 4670849 1280 matollars 02/12/2000
Granaria braunii 367437 4670886   800 conreus 05/05/2001
Granaria braunii 370268 4671343   940 zones urbanitzades 08/04/2000
Granaria braunii 370685 4671309 1150 arbrat dens 02/12/2000
Granaria braunii 366898 4668124 1260 prats i herbassars 08/04/2000
Granaria braunii 366610 4671653   740 matollars 21/04/2001
Granaria braunii 364152 4670859   650 zones urbanitzades 05/05/2001
Granaria braunii 362093 4670995   510 prats i herbassars 05/05/2001
Granaria braunii 364728 4675447 1100 conreus 07/04/2001
Granaria braunii 364728 4675447 1100 conreus 07/04/2001
Granaria braunii 363990 4671293   610 matollars 05/05/2001
Granaria braunii 364152 4670859   650 zones urbanitzades 05/05/2001
Granaria braunii 369607 4672208 1490 arbrat dens 21/04/2001
Granaria braunii 367756 4669336 1190 matollars 08/04/2000
Granaria braunii       arbrat clar 18/11/2000
Granaria braunii 362754 4670935   540 matollars 05/05/2001
Granaria braunii 371806 4672093 1420 arbrat clar 07/10/2000
Granaria braunii 362754 4670935   540 matollars 05/05/2001
Granaria braunii       conreus 18/11/2000
Granaria braunii 370033 4672546 1410 matollars 13/05/2000
Granaria braunii 371173 4672094 1130 conreus 02/12/2000
Granaria braunii 371659 4671904 1340 arbrat dens 21/10/2000
Granaria braunii 365254 4671544   610 conreus 05/05/2001
Granaria braunii 370358 4670711   950 roquissars 07/04/2001
Granaria braunii 370358 4670711   950 roquissars 07/04/2001
Granaria braunii 369887 4671133   960 boscos de ribera 19/05/2001
Granaria braunii 363990 4671293   610 matollars 05/05/2001
Granaria braunii 367895 4673369 1500 matollars 07/04/2001
Granaria braunii 372808 4672084 1480 tarteres 07/10/2000
Granaria braunii 372808 4672084 1480 tarteres 07/10/2000
Granaria braunii 363658 4674844   850 matollars 07/04/2001
Granaria braunii 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Granaria braunii 375932 4670239 2140 roquissars 04/11/2000
Granaria braunii 362236 4672045   500 roquissars 05/05/2001
Granaria braunii 372363 4672068 1480 matollars 07/10/2000
Granaria braunii 372512 4673395 1590 conreus 13/05/2000
Granaria braunii 367816 4670610   800 roquissars 08/04/2000
Granaria braunii 372363 4672068 1480 matollars 07/10/2000
Granaria braunii 366738 4668805 1300 roquissars 21/10/2000
Granaria braunii 363990 4671293   610 matollars 05/05/2001
Granaria braunii 370567 4674038 1520 matollars 13/05/2000
Granaria braunii 367402 4673426 1430 arbrat clar 07/04/2001
Granaria braunii 370358 4670711   950 roquissars 07/04/2001
Granaria braunii 362236 4672045   500 roquissars 05/05/2001
Granaria braunii 368226 4670675   860 arbrat dens 08/04/2000
Granaria braunii 370898 4673587 1420 arbrat clar 13/05/2000
Helicella itala 362236 4672045   500 roquissars 05/05/2001
Helicella itala 369887 4671133   960 boscos de ribera 19/05/2001
Helicella itala 362236 4672045   500 roquissars 05/05/2001
Helicella itala 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Helicella itala 370262 4671002 1020 boscos de ribera 18/11/2000
Helicigona lapicida 362236 4672045   500 roquissars 05/05/2001
Helicigona lapicida 373400 4672409 1660 matollars 07/10/2000
Helicigona lapicida 367895 4673369 1500 matollars 07/04/2001
Helicigona lapicida 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Helicigona lapicida 372484 4672026 1400 boscos de ribera 21/10/2000
Helicigona lapicida 372832 4671966 1480 prats i herbassars 21/10/2000
Helicigona lapicida 366848 4674120 1380 arbrat dens 21/04/2001
Helicigona lapicida 362236 4672045   500 roquissars 05/05/2001
Helicigona lapicida 372201 4671803 1350 boscos de ribera 21/10/2000
Helicigona lapicida 369887 4671133   960 boscos de ribera 19/05/2001
Helicigona lapicida 366848 4674120 1380 arbrat dens 21/04/2001
Helicigona lapicida 371806 4672093 1420 arbrat clar 07/10/2000
Helicigona lapicida 372512 4673395 1590 conreus 13/05/2000
Helicigona lapicida 367402 4673426 1430 arbrat clar 07/04/2001
Helicigona lapicida 373370 4672289 1560 matollars 07/10/2000
Helicigona lapicida 364728 4675447 1100 conreus 07/04/2001
Helicigona lapicida 370514 4670497 1090 arbrat clar 07/04/2001
Helicigona lapicida 362093 4670995   510 prats i herbassars 05/05/2001
Helicigona lapicida 371659 4671904 1340 arbrat dens 21/10/2000
Helicigona lapicida 365651 4675513 1200 arbrat dens 07/04/2001
Helicigona lapicida 364152 4670859   650 zones urbanitzades 05/05/2001
Helicigona lapicida 367084 4674160 1310 arbrat dens 07/04/2001
Helicigona lapicida 366738 4668805 1300 roquissars 21/10/2000
Helicigona lapicida 369607 4672208 1490 arbrat dens 21/04/2001
Helicigona lapicida 372484 4672026 1400 boscos de ribera 21/10/2000
Helicigona lapicida 366610 4671653   740 matollars 21/04/2001
Helicigona lapicida 371332 4673603 1690 matollars 13/05/2000
Helicodonta obvoluta 362236 4672045   500 roquissars 05/05/2001
Helicodonta obvoluta 370685 4671309 1150 arbrat dens 02/12/2000
Helicodonta obvoluta 371014 4671480 1160 arbrat dens 02/12/2000
Helicodonta obvoluta 371659 4671904 1340 arbrat dens 21/10/2000
Helicodonta obvoluta 362236 4672045   500 roquissars 05/05/2001
Helicodonta obvoluta 366848 4674120 1380 arbrat dens 21/04/2001
Helicodonta obvoluta 367084 4674160 1310 arbrat dens 07/04/2001
Helicodonta obvoluta 365651 4675513 1200 arbrat dens 07/04/2001
Helicodonta obvoluta 366610 4671653   740 matollars 21/04/2001
Helicodonta obvoluta 362093 4670995   510 prats i herbassars 05/05/2001
Helicodonta obvoluta 362029 4671388   520 prats i herbassars 05/05/2001
Helicodonta obvoluta 370514 4670497 1090 arbrat clar 07/04/2001
Helicodonta obvoluta 370262 4671002 1020 boscos de ribera 18/11/2000
Helicodonta obvoluta 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Helicodonta obvoluta 369887 4671133   960 boscos de ribera 19/05/2001
Hypnophila boisii 370514 4670497 1090 arbrat clar 07/04/2001
Hypnophila boisii 371659 4671904 1340 arbrat dens 21/10/2000
Jaminia quadridens 370567 4674038 1520 matollars 13/05/2000
Jaminia quadridens 365254 4671544   610 conreus 05/05/2001
Jaminia quadridens 373097 4672180 1520 matollars 07/10/2000
Jaminia quadridens 372512 4673395 1590 conreus 13/05/2000
Jaminia quadridens 373370 4672289 1560 matollars 07/10/2000
Jaminia quadridens 370898 4673587 1420 arbrat clar 13/05/2000
Jaminia quadridens 370567 4674038 1520 matollars 13/05/2000
Jaminia quadridens 368226 4670675   860 arbrat dens 08/04/2000
Jaminia quadridens 367756 4669336 1190 matollars 08/04/2000
Jaminia quadridens 372363 4672068 1480 matollars 07/10/2000
Jaminia quadridens 372201 4671803 1350 boscos de ribera 21/10/2000
Jaminia quadridens 364831 4671302   710 conreus 05/05/2001
Jaminia quadridens 366738 4668805 1300 roquissars 11/06/2000
Jaminia quadridens 362754 4670935   540 matollars 05/05/2001
Jaminia quadridens 367816 4670610   800 roquissars 08/04/2000
Jaminia quadridens 363658 4674844   850 matollars 07/04/2001
Jaminia quadridens       conreus 18/11/2000
Jaminia quadridens 362236 4672045   500 roquissars 05/05/2001
Jaminia quadridens 371806 4672093 1420 arbrat clar 07/10/2000
Jaminia quadridens 373091 4672409 1700 tarteres 07/10/2000
Jaminia quadridens 366610 4671653   740 matollars 21/04/2001
Jaminia quadridens 371134 4672013 1140 conreus 02/12/2000
Jaminia quadridens 370033 4672546 1410 matollars 13/05/2000
Jaminia quadridens 371659 4671904 1340 arbrat dens 21/10/2000
Jaminia quadridens 368431 4673630 1480 prats i herbassars 07/04/2001
Jaminia quadridens 363990 4671293   610 matollars 05/05/2001
Jaminia quadridens 365254 4671544   610 conreus 05/05/2001
Jaminia quadridens 367437 4670886   800 conreus 05/05/2001
Lauria cylindracea 367437 4670886   800 conreus 05/05/2001
Limax maximus 366610 4671653   740 matollars 21/04/2001
Limax maximus 362029 4671388   520 prats i herbassars 05/05/2001
Monacha cartusiana 369887 4671133   960 boscos de ribera 19/05/2001
Monacha cartusiana 367437 4670886   800 conreus 05/05/2001
Monacha cartusiana 366610 4671653   740 matollars 21/04/2001
Monacha cartusiana 364152 4670859   650 zones urbanitzades 05/05/2001
Monacha cartusiana 370163 4671187 1020 zones urbanitzades 11/06/2000
Monacha cartusiana 370262 4671002 1020 boscos de ribera 18/11/2000
Monacha cartusiana 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Monacha cartusiana 363990 4671293   610 matollars 05/05/2001
Monacha cartusiana 368226 4670675   860 arbrat dens 08/04/2000
Neohoratia globulus 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Oligolimax annularis 372762 4668944 1810 arbrat dens 17/06/2000
Otala punctata 367437 4670886   800 conreus 05/05/2001
Otala punctata 363990 4671293   610 matollars 05/05/2001
Otala punctata 369887 4671133   960 boscos de ribera 19/05/2001
Otala punctata 369887 4671133   960 boscos de ribera 19/05/2001
Otala punctata 367437 4670886   800 conreus 05/05/2001
Otala punctata 364152 4670859   650 zones urbanitzades 05/05/2001
Oxychilus cellarius 364152 4670859   650 zones urbanitzades 05/05/2001
Oxychilus cellarius 362236 4672045   500 roquissars 05/05/2001
Oxychilus draparnaudi 369887 4671133   960 boscos de ribera 19/05/2001
Oxychilus draparnaudi 370268 4671343   940 zones urbanitzades 08/04/2000
Oxychilus draparnaudi 367437 4670886   800 conreus 05/05/2001
Oxychilus draparnaudi 369887 4671133   960 boscos de ribera 19/05/2001
Oxychilus draparnaudi 368226 4670675   860 arbrat dens 08/04/2000
Oxychilus draparnaudi 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Oxychilus draparnaudi 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Oxychilus draparnaudi 364152 4670859   650 zones urbanitzades 05/05/2001
Oxychilus draparnaudi 364152 4670859   650 zones urbanitzades 05/05/2001
Oxychilus draparnaudi 366610 4671653   740 matollars 21/04/2001
Oxychilus sp. 364152 4670859   650 zones urbanitzades 05/05/2001
Phenacolimax major 369106 4668622 1680 arbrat dens 04/11/2000
Phenacolimax major 372201 4671803 1350 boscos de ribera 21/10/2000
Phenacolimax major 367431 4668322 1260 conreus 04/11/2000
Phenacolimax major 374177 4670259 1910 arbrat dens 19/05/2001
Pisidium casertanum 373370 4672289 1560 matollars 07/10/2000
Pisidium personatum 373370 4672289 1560 matollars 07/10/2000
Pomatias elegans 367437 4670886   800 conreus 05/05/2001
Pomatias elegans 362029 4671388   520 prats i herbassars 05/05/2001
Pomatias elegans       arbrat clar 18/11/2000
Pomatias elegans 366898 4668124 1260 prats i herbassars 08/04/2000
Pomatias elegans 365254 4671544   610 conreus 05/05/2001
Pomatias elegans 370898 4673587 1420 arbrat clar 13/05/2000
Pomatias elegans 364831 4671302   710 conreus 05/05/2001
Pomatias elegans 366610 4671653   740 matollars 21/04/2001
Pomatias elegans 368226 4670675   860 arbrat dens 08/04/2000
Pomatias elegans 362754 4670935   540 matollars 05/05/2001
Pomatias elegans 362093 4670995   510 prats i herbassars 05/05/2001
Pomatias elegans 367437 4670886   800 conreus 05/05/2001
Pomatias elegans 368226 4670675   860 arbrat dens 08/04/2000
Pomatias elegans 362236 4672045   500 roquissars 05/05/2001
Pomatias elegans 364152 4670859   650 zones urbanitzades 05/05/2001
Pseudotachea splendida 372484 4672026 1400 boscos de ribera 21/10/2000
Pseudotachea splendida 370358 4670711   950 roquissars 07/04/2001
Pseudotachea splendida 366738 4668805 1300 roquissars 11/06/2000
Pseudotachea splendida 371332 4673603 1690 matollars 13/05/2000
Pseudotachea splendida 364831 4671302   710 conreus 05/05/2001
Pseudotachea splendida 372201 4671803 1350 boscos de ribera 21/10/2000
Pseudotachea splendida 367816 4670610   800 roquissars 08/04/2000
Pseudotachea splendida 372832 4671966 1480 prats i herbassars 21/10/2000
Pseudotachea splendida 371503 4671638 1240 conreus 02/12/2000
Pseudotachea splendida 369887 4671133   960 boscos de ribera 19/05/2001
Pseudotachea splendida 362754 4670935   540 matollars 05/05/2001
Pseudotachea splendida 367895 4673369 1500 matollars 07/04/2001
Pseudotachea splendida 363658 4674844   850 matollars 07/04/2001
Pseudotachea splendida 367756 4669336 1190 matollars 08/04/2000
Pseudotachea splendida 369607 4672208 1490 arbrat dens 21/04/2001
Pseudotachea splendida 372808 4672084 1480 tarteres 07/10/2000
Pseudotachea splendida 363990 4671293   610 matollars 05/05/2001
Pseudotachea splendida 364831 4671302 710 conreus 05/05/2001
Pseudotachea splendida 366898 4668124 1260 prats i herbassars 08/04/2000
Pseudotachea splendida 371173 4672094 1130 conreus 02/12/2000
Pseudotachea splendida 369887 4671133 960 boscos de ribera 19/05/2001
Pseudotachea splendida       roquissars 18/11/2000
Pseudotachea splendida 362236 4672045   500 roquissars 05/05/2001
Pseudotachea splendida 366738 4668805 1300 roquissars 21/10/2000
Pseudotachea splendida 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Pseudotachea splendida 362236 4672045   500 roquissars 05/05/2001
Pseudotachea splendida 364152 4670859   650 zones urbanitzades 05/05/2001
Pseudotachea splendida 370898 4673587 1420 arbrat clar 13/05/2000
Pseudotachea splendida 365651 4675513 1200 arbrat dens 07/04/2001
Pseudotachea splendida 370898 4673587 1420 arbrat clar 13/05/2000
Pseudotachea splendida 368226 4670675   860 arbrat dens 08/04/2000
Pseudotachea splendida 362754 4670935   540 matollars 05/05/2001
Pseudotachea splendida 364728 4675447 1100 conreus 07/04/2001
Pseudotachea splendida 372512 4673395 1590 conreus 13/05/2000
Pseudotachea splendida 366410 4674752 1310 conreus 07/04/2001
Pseudotachea splendida 367402 4673426 1430 arbrat clar 07/04/2001
Pseudotachea splendida 362093 4670995   510 prats i herbassars 05/05/2001
Pseudotachea splendida 367431 4668322 1260 conreus 04/11/2000
Pseudotachea splendida 372832 4671966 1480 prats i herbassars 21/10/2000
Pseudotachea splendida 364728 4675447 1100 conreus 07/04/2001
Pseudotachea splendida 371134 4672013 1140 conreus 02/12/2000
Pseudotachea splendida 370685 4671309 1150 arbrat dens 02/12/2000
Pseudotachea splendida 371806 4672093 1420 arbrat clar 07/10/2000
Pseudotachea splendida 367084 4674160 1310 arbrat dens 07/04/2001
Pseudotachea splendida 362029 4671388   520 prats i herbassars 05/05/2001
Pseudotachea splendida 364152 4670859   650 zones urbanitzades 05/05/2001
Pseudotachea splendida 370994 4670849 1280 matollars 02/12/2000
Pseudotachea splendida 368431 4673630 1480 prats i herbassars 07/04/2001
Pseudotachea splendida 372363 4672068 1480 matollars 07/10/2000
Pseudotachea splendida 373097 4672180 1520 matollars 07/10/2000
Pseudotachea splendida 365254 4671544   610 conreus 05/05/2001
Pseudotachea splendida 370567 4674038 1520 matollars 13/05/2000
Punctum pygmaeum 373370 4672289 1560 matollars 07/10/2000
Punctum pygmaeum 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Punctum pygmaeum 370685 4671309 1150 arbrat dens 02/12/2000
Pupilla triplicata 369607 4672208 1490 arbrat dens 21/04/2001
Pupilla triplicata 371777 4667873 1720 conreus 04/11/2000
Pupilla triplicata 366738 4668805 1300 roquissars 11/06/2000
Pupilla triplicata 373400 4672409 1660 matollars 07/10/2000
Pupilla triplicata 364152 4670859   650 zones urbanitzades 05/05/2001
Pupilla triplicata 373097 4672180 1520 matollars 07/10/2000
Pupilla triplicata 371777 4667873 1720 conreus 04/11/2000
Pyramidula pusilla 369651 4670591 1050 zones urbanitzades 08/04/2000
Pyramidula pusilla 371134 4672013 1140 conreus 02/12/2000
Pyramidula pusilla 364152 4670859   650 zones urbanitzades 05/05/2001
Pyramidula pusilla 372201 4671803 1350 boscos de ribera 21/10/2000
Pyramidula pusilla 367431 4668322 1260 conreus 04/11/2000
Pyramidula pusilla 372833 4671727 1560 matollars 21/10/2000
Pyramidula pusilla       arbrat clar 18/11/2000
Pyramidula pusilla 366738 4668805 1300 roquissars 21/10/2000
Pyramidula pusilla 369607 4672208 1490 arbrat dens 21/04/2001
Pyramidula pusilla 372832 4671966 1480 prats i herbassars 21/10/2000
Pyramidula pusilla 373400 4672409 1660 matollars 07/10/2000
Pyramidula pusilla 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Pyramidula pusilla 362754 4670935   540 matollars 05/05/2001
Pyramidula pusilla 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Pyramidula pusilla 366738 4668805 1300 roquissars 11/06/2000
Pyramidula pusilla 371659 4671904 1340 arbrat dens 21/10/2000
Pyramidula pusilla 372982 4672033 1520 prats i herbassars 21/10/2000
Pyramidula pusilla 366738 4668805 1300 roquissars 21/10/2000
Pyramidula rupestris 364152 4670859   650 zones urbanitzades 05/05/2001
Pyramidula rupestris 369651 4670591 1050 zones urbanitzades 08/04/2000
Pyramidula rupestris 372833 4671727 1560 matollars 21/10/2000
Pyramidula rupestris 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Pyramidula rupestris       arbrat clar 18/11/2000
Rumina decollata 367437 4670886   800 conreus 05/05/2001
Rumina decollata 362754 4670935   540 matollars 05/05/2001
Rumina decollata 366898 4668124 1260 prats i herbassars 08/04/2000
Rumina decollata 363990 4671293   610 matollars 05/05/2001
Rumina decollata 366610 4671653   740 matollars 21/04/2001
Rumina decollata 363658 4674844   850 matollars 07/04/2001
Rumina decollata 363658 4674844   850 matollars 07/04/2001
Rumina decollata 367437 4670886   800 conreus 05/05/2001
Rumina decollata 363990 4671293   610 matollars 05/05/2001
Rumina decollata 362236 4672045   500 roquissars 05/05/2001
Rumina decollata 369887 4671133   960 boscos de ribera 19/05/2001
Rumina decollata 371659 4671904 1340 arbrat dens 21/10/2000
Rumina decollata       conreus 18/11/2000
Rumina decollata 364152 4670859   650 zones urbanitzades 05/05/2001
Succinea sp. 362029 4671388   520 prats i herbassars 05/05/2001
Testacella haliotidea 371173 4672094 1130 conreus 02/12/2000
Testacella haliotidea 363990 4671293   610 matollars 05/05/2001
Trochoidea sp. 366898 4668124 1260 prats i herbassars 08/04/2000
Truncatellina callicratis 367084 4674160 1310 arbrat dens 07/04/2001
Truncatellina callicratis 372982 4672033 1520 prats i herbassars 21/10/2000
Truncatellina callicratis 366848 4674120 1380 arbrat dens 21/04/2001
Truncatellina callicratis 371659 4671904 1340 arbrat dens 21/10/2000
Truncatellina callicratis 372832 4671966 1480 prats i herbassars 21/10/2000
Truncatellina callicratis 369607 4672208 1490 arbrat dens 21/04/2001
Truncatellina callicratis 373097 4672180 1520 matollars 07/10/2000
Truncatellina callicratis 372363 4672068 1480 matollars 07/10/2000
Truncatellina callicratis 369887 4671133   960 boscos de ribera 19/05/2001
Truncatellina callicratis 367816 4670610   800 roquissars 08/04/2000
Truncatellina callicratis 371134 4672013 1140 conreus 02/12/2000
Truncatellina callicratis 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Truncatellina callicratis 366738 4668805 1300 roquissars 11/06/2000
Truncatellina callicratis 371777 4667873 1720 conreus 04/11/2000
Truncatellina callicratis       arbrat clar 18/11/2000
Truncatellina callicratis 371173 4672094 1130 conreus 02/12/2000
Truncatellina callicratis 366738 4668805 1300 roquissars 11/06/2000
Truncatellina callicratis 367431 4668322 1260 conreus 04/11/2000
Truncatellina callicratis 372484 4672026 1400 boscos de ribera 21/10/2000
Vallonia costata 372484 4672026 1400 boscos de ribera 21/10/2000
Vallonia costata 364152 4670859   650 zones urbanitzades 05/05/2001
Vallonia costata 373097 4672180 1520 matollars 07/10/2000
Vallonia costata 367437 4670886   800 conreus 05/05/2001
Vallonia costata 367816 4670610   800 roquissars 08/04/2000
Vallonia costata 372363 4672068 1480 matollars 07/10/2000
Vallonia costata 367437 4670886   800 conreus 05/05/2001
Vallonia costata 372832 4671966 1480 prats i herbassars 21/10/2000
Vallonia costata 371332 4673603 1690 matollars 13/05/2000
Vallonia pulchella 371220 4671391 1220 conreus 02/12/2000
Vallonia pulchella 371777 4667873 1720 conreus 04/11/2000
Vallonia pulchella 368226 4670675   860 arbrat dens 08/04/2000
Vallonia pulchella 367431 4668322 1260 conreus 04/11/2000
Vallonia pulchella 364152 4670859   650 zones urbanitzades 05/05/2001
Vallonia pulchella 366898 4668124 1260 prats i herbassars 08/04/2000
Vallonia pulchella 372484 4672026 1400 boscos de ribera 21/10/2000
Vallonia pulchella 373097 4672180 1520 matollars 07/10/2000
Vertigo pygmaea 372832 4671966 1480 prats i herbassars 21/10/2000
Vitrea contracta 372832 4671966 1480 prats i herbassars 21/10/2000
Vitrea contracta 369607 4672208 1490 arbrat dens 21/04/2001
Vitrea contracta 371173 4672094 1130 conreus 02/12/2000
Vitrea contracta 371659 4671904 1340 arbrat dens 21/10/2000
Vitrea contracta 372982 4672033 1520 prats i herbassars 21/10/2000
Vitrea contracta 372484 4672026 1400 boscos de ribera 21/10/2000
Vitrea contracta 372484 4672026 1400 boscos de ribera 21/10/2000
Vitrea contracta 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Vitrea contracta 373370 4672289 1560 matollars 07/10/2000
Vitrina pellucida 364152 4670859   650 zones urbanitzades 05/05/2001
Vitrina pellucida 366848 4674120 1380 arbrat dens 21/04/2001
Vitrina pellucida 365651 4675513 1200 arbrat dens 07/04/2001
Vitrina pellucida 366610 4671653   740 matollars 21/04/2001
Vitrina pellucida 371014 4671480 1160 arbrat dens 02/12/2000
Vitrina pellucida 370567 4674038 1520 matollars 13/05/2000
Vitrina pellucida 364728 4675447 1100 conreus 07/04/2001
Vitrina pellucida 366410 4674752 1310 conreus 07/04/2001
Vitrina pellucida 373370 4672289 1560 matollars 07/10/2000
Vitrina pellucida 367431 4668322 1260 conreus 04/11/2000
Vitrina pellucida 374177 4670259 1910 arbrat dens 19/05/2001
Vitrina pellucida 372947 4669337 1820 arbrat clar 19/05/2001
Vitrina pellucida 370898 4673587 1420 arbrat clar 13/05/2000
Vitrina pellucida 370514 4670497 1090 arbrat clar 07/04/2001
Vitrina pellucida 371014 4671480 1160 arbrat dens 02/12/2000
Vitrina pellucida 372762 4668944 1810 arbrat dens 17/06/2000
Vitrina pellucida 367431 4668322 1260 conreus 04/11/2000
Vitrina pellucida 366898 4668124 1260 prats i herbassars 08/04/2000
Vitrina pellucida 372982 4672033 1520 prats i herbassars 21/10/2000
Vitrina pellucida 374177 4670259 1910 arbrat dens 19/05/2001
Vitrina pellucida 372484 4672026 1400 boscos de ribera 21/10/2000
Vitrina pellucida 372201 4671803 1350 boscos de ribera 21/10/2000
Vitrina pellucida 366738 4668805 1300 roquissars 21/10/2000
Vitrina pellucida 372833 4671727 1560 matollars 21/10/2000
Vitrina pellucida 366848 4674120 1380 arbrat dens 21/04/2001
Vitrina pellucida 372484 4672026 1400 boscos de ribera 21/10/2000
Vitrina pellucida 363990 4671293   610 matollars 05/05/2001
Vitrina pellucida 372201 4671803 1350 boscos de ribera 21/10/2000
Vitrina pellucida 369607 4672208 1490 arbrat dens 21/04/2001
Vitrina pellucida 363990 4671293   610 matollars 05/05/2001
Vitrina pellucida 372832 4671966 1480 prats i herbassars 21/10/2000
Vitrina pellucida 364831 4671302   710 conreus 05/05/2001
Vitrina pellucida 366738 4668805 1300 roquissars 11/06/2000
Vitrina pellucida 372808 4672084 1480 tarteres 07/10/2000
Vitrina pellucida 372363 4672068 1480 matollars 07/10/2000
Vitrina pellucida 372982 4672033 1520 prats i herbassars 21/10/2000
Vitrina pellucida 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Vitrina sp. 372982 4672033 1520 prats i herbassars 21/10/2000
Vitrina sp. 372484 4672026 1400 boscos de ribera 21/10/2000
Xerocrassa penchinati 362754 4670935   540 matollars 05/05/2001
Xerocrassa penchinati 363658 4674844   850 matollars 07/04/2001
Xerocrassa penchinati 366410 4674752 1310 conreus 07/04/2001
Xerocrassa salvanae 371014 4671480 1160 arbrat dens 02/12/2000
Xerocrassa salvanae 372982 4672033 1520 prats i herbassars 21/10/2000
Xerocrassa salvanae 367084 4674160 1310 arbrat dens 07/04/2001
Xerocrassa salvanae 365254 4671544   610 conreus 05/05/2001
Xerocrassa salvanae 364728 4675447 1100 conreus 07/04/2001
Xerocrassa salvanae 371777 4667873 1720 conreus 04/11/2000
Xerocrassa salvanae 373097 4672180 1520 matollars 07/10/2000
Xerocrassa salvanae 364728 4675447 1100 conreus 07/04/2001
Xerocrassa salvanae 373240 4669748 1850 prats i herbassars 19/05/2001
Xerocrassa salvanae 373240 4669748 1850 prats i herbassars 19/05/2001
Xerocrassa salvanae 364831 4671302   710 conreus 05/05/2001
Xerocrassa salvanae 374177 4670259 1910 arbrat dens 19/05/2001
Xerocrassa salvanae 370514 4670497 1090 arbrat clar 07/04/2001
Xerocrassa salvanae 372832 4671966 1480 prats i herbassars 21/10/2000
Xerocrassa salvanae 366410 4674752 1310 conreus 07/04/2001
Xerocrassa salvanae 371503 4671638 1240 conreus 02/12/2000
Xerocrassa salvanae 374177 4670259 1910 arbrat dens 19/05/2001
Xerocrassa salvanae 367431 4668322 1260 conreus 04/11/2000
Xerocrassa salvanae 366898 4668124 1260 prats i herbassars 08/04/2000
Xerocrassa salvanae 371220 4671391 1220 conreus 02/12/2000
Xerocrassa salvanae 372833 4671727 1560 matollars 21/10/2000
Xerocrassa salvanae 367431 4668322 1260 conreus 04/11/2000
Xerocrassa salvanae 367437 4670886   800 conreus 05/05/2001
Xerocrassa salvanae 366410 4674752 1310 conreus 07/04/2001
Xerocrassa salvanae 370685 4671309 1150 arbrat dens 02/12/2000
Xerocrassa salvanae 367402 4673426 1430 arbrat clar 07/04/2001
Xerocrassa salvanae 366738 4668805 1300 roquissars 11/06/2000
Xerocrassa salvanae 366738 4668805 1300 roquissars 21/10/2000
Xerocrassa salvanae 371134 4672013 1140 conreus 02/12/2000
Xerocrassa salvanae 371332 4673603 1690 matollars 13/05/2000
Xerocrassa salvanae 372484 4672026 1400 boscos de ribera 21/10/2000
Xerocrassa salvanae 363658 4674844   850 matollars 07/04/2001
Xerocrassa salvanae 367816 4670610   800 roquissars 08/04/2000
Xerocrassa salvanae 370033 4672546 1410 matollars 13/05/2000
Xerocrassa salvanae 371806 4672093 1420 arbrat clar 07/10/2000
Xerocrassa salvanae 366738 4668805 1300 roquissars 21/10/2000
Xerocrassa salvanae 373400 4672409 1660 matollars 07/10/2000
Xerocrassa salvanae 370898 4673587 1420 arbrat clar 13/05/2000
Xerocrassa salvanae 373370 4672289 1560 matollars 07/10/2000
Xerocrassa salvanae 373091 4672409 1700 tarteres 07/10/2000
Xerocrassa salvanae 366848 4674120 1380 arbrat dens 21/04/2001
Xerocrassa salvanae 369607 4672208 1490 arbrat dens 21/04/2001
Xerocrassa salvanae 363990 4671293   610 matollars 05/05/2001
Xerocrassa salvanae 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Xerocrassa salvanae 370567 4674038 1520 matollars 13/05/2000
Xerocrassa salvanae 366738 4668805 1300 roquissars 11/06/2000
Xerocrassa salvanae 372762 4668944 1810 arbrat dens 17/06/2000
Xerocrassa salvanae 367895 4673369 1500 matollars 07/04/2001
Xerocrassa salvanae 370567 4674038 1520 matollars 13/05/2000
Xerocrassa salvanae 370994 4670849 1280 matollars 02/12/2000
Xerocrassa salvanae 372947 4669337 1820 arbrat clar 19/05/2001
Xerocrassa salvanae 373370 4672289 1560 matollars 07/10/2000
Xerocrassa salvanae 372947 4669337 1820 arbrat clar 19/05/2001
Xerocrassa salvanae 375099 4669901 2140 arbrat dens 17/06/2000
Xerocrassa salvanae 372762 4668944 1810 arbrat dens 17/06/2000
Xerocrassa salvanae 373097 4672180 1520 matollars 07/10/2000
Xerocrassa salvanae 367895 4673369 1500 matollars 07/04/2001
Xerocrassa salvanae 374790 4669492 2020 arbrat dens 04/11/2000
Xerocrassa salvanae 375932 4670239 2140 roquissars 04/11/2000
Xerocrassa salvanae 371806 4672093 1420 arbrat clar 07/10/2000
Xerocrassa salvanae 371777 4667873 1780 conreus 17/06/2000
Xerocrassa salvanae 371777 4667873 1780 conreus 17/06/2000
Xerocrassa salvanae 368304 4668348 1580 arbrat dens 04/11/2000
Xerosecta cespitum 369887 4671133   960 boscos de ribera 19/05/2001
Xerosecta cespitum 370268 4671343   940 zones urbanitzades 08/04/2000
Xerosecta cespitum 362093 4670995   510 prats i herbassars 05/05/2001
Zebrina detrita 362236 4672045   500 roquissars 05/05/2001
Zebrina detrita 364831 4671302   710 conreus 05/05/2001
Zebrina detrita 370685 4671309 1150 arbrat dens 02/12/2000
Zebrina detrita 370994 4670849 1280 matollars 02/12/2000
Zebrina detrita 366610 4671653   740 matollars 21/04/2001
Zebrina detrita 363990 4671293   610 matollars 05/05/2001
Zebrina detrita 363658 4674844   850 matollars 07/04/2001
Zebrina detrita 370994 4670849 1280 matollars 02/12/2000
Zebrina detrita 362754 4670935   540 matollars 05/05/2001
Zebrina detrita 366610 4671653   740 matollars 21/04/2001
Zebrina detrita       roquissars 18/11/2000
Zebrina detrita 367437 4670886   800 conreus 05/05/2001
Zebrina detrita 370898 4673587 1420 arbrat clar 13/05/2000
Zebrina detrita 372512 4673395 1590 conreus 13/05/2000
Zebrina detrita 370514 4670497 1090 arbrat clar 07/04/2001
Zebrina detrita 371659 4671904 1340 arbrat dens 21/10/2000
Zebrina detrita 370163 4671187 1020 zones urbanitzades 11/06/2000
Zebrina detrita 371806 4672093 1420 arbrat clar 07/10/2000
Zebrina detrita 366410 4674752 1310 conreus 07/04/2001
Zebrina detrita 369887 4671133   960 boscos de ribera 19/05/2001
Zebrina detrita 371806 4672093 1420 arbrat clar 07/10/2000
Zebrina detrita 363658 4674844   850 matollars 07/04/2001
Zebrina detrita 371134 4672013 1140 conreus 02/12/2000
Zebrina detrita 367437 4670886   800 conreus 05/05/2001
Zebrina detrita 364152 4670859   650 zones urbanitzades 05/05/2001
Zebrina detrita 364728 4675447 1100 conreus 07/04/2001
Zebrina detrita 364728 4675447 1100 conreus 07/04/2001
Zebrina detrita 369887 4671133   960 boscos de ribera 19/05/2001
Zebrina detrita 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Zebrina detrita 370153 4671398 1010 boscos de ribera 07/10/2000
Zebrina detrita       conreus 18/11/2000
Zonitoides nitidus 362029 4671388   520 prats i herbassars 05/05/2001