Cadevall, J., Bros, V., Hernández, E., Nebot, J., Orozco, A. & Uribe, F., 2008. Fauna malacològica de les Planes de Son i la Mata de València (Alt Àneu, Pallars Sobirà, Pirineu Català): revisió bibliogràfica i noves dades. Arxius de Miscel·lània Zoològica, vol. 6

Taula 1. Increment en el nombre d’espècies detectades a la bibliografia consultada segons es considera un àmbit geogràfic cada cop més ampli: 1. Planes de Son i la Mata de València; 2. Valls d'Aneu; 3. P. N. Aigüestortes i estany de Sant Maurici; 4. P. N. i zona perifèrica.
Table 1. Increase in the number of species detected in the literature in view of the wider geographic range of the field study.: 1. Planes de Son and la Mata de València; 2. Valls d'Aneu; 3. P. N. Aigüestortes and estany de Sant Maurici; 4. P. N. and zona perifèrica.

 

Àmbit bibliogràfic

Planes de Son i la Mata de València

Valls d’Àneu

P. N. Aigüestortes i estany de Sant Maurici

P. N.+ zona perifèrica

Nombre d’espècies

33 espècies

+ 11 espècies (total 44)

+ 40 espècies (total 84)

+ 38 espècies (total 122)