Fontana, L. & Selfa, J., 2012. Revisió dels odonats valencians de la col·lecció d'artròpodes del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Arxius de Miscel·lània Zoològica, 10

Annex. Informació associada als odonats valencians revisats de la col·lecció d'artòpodes del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Anexo. Información asociada a los odonatos valencianos revisados de la colección de artópodos del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Annex. Information concerning the revised Valencian dragonflies in the arthropod collection at the Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

 

Annex. Arxiu en format XML segons estàndard ABCD/ XML file according standard ABCD

 

Nom científic Recol·lector Determinador Sexe Lloc de recol·lecció Data Número registre al MCNB  
Família Coenagrionidae              
Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789) A. Codina S. J. Navás 1♂ Campoamor, Orihuela, Alacant 20/08/1931 MZB 87-9094  
Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838) A. Codina S. J. Navás 3♂♂, 1? Campoamor, Orihuela, Alacant 20/08/1931 MZB 87-9041, MZB 87-9042, MZB 87-9033,MZB 87-9034
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) A. Codina A. Codina det. com a Ischnura graellsii  1♂ Montesinos, Orihuela, Alacant 19/08/1931 MZB 87-9121  
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)   S. J. Navás 1♂ Villa-real, Castellón 06/08/1909 MZB 85-2991  
Ischnura graellsii (Rambur, 1842) A. Codina A. Codina 1♂ Campoamor, Orihuela, Alacant 20/08/1931 MZB 87-5856  
Ischnura graellsii (Rambur, 1842) A. Codina S. J. Navás 1♂ Montesinos, Orihuela, Alacant 19/08/1931 MZB 87-9120  
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) A. Codina A. Codina det. com a Coenagrion caerulescens 1♂ Orihuela, Alacant 20/08/1931 MZB 87-9032  
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) A. Codina A. Codina det. com a Ischnura graellsii  3♂♂ Campoamor, Orihuela, Alacant 20/08/1931 MZB 87-9067, MZB 87-9122, MZB 87-9123
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) A. Codina R. Martin 1♂ Campoamor, Orihuela, Alacant 20/08/1931 MZB 85-3434  
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) A. Codina A. Codina det. com a Ischnura graellsii, R. Martín det. com a Ischnura pumilio   1♂ Campoamor, Orihuela, Alacant 20/08/1931 MZB87-5855  
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) A. Codina S. J. Navás det. com a Ischnura graellsii  1♀ Montesinos, Orihuela, Alacant 19/08/1931 MZB 87-5857  
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) A. Codina S. J. Navás det. com a Pyrrhosoma tenellum, R. Martín det. 2012 com a Ischnura pumilio  1♀ Montesinos, Orihuela, Alacant 19/08/1931 MZB 87-9093  
Família Platycnemididae              
Platycnemis latipes Rambur, 1842   S. J. Navás 1♀ Gandía, Valencia 07/1901 MZB 85-2970  
Platycnemis latipes Rambur, 1842     1♂ Gandía 06/1901 MZB 87-5469  
Família Aeshnidae              
Anax ephippiger (Burmeister, 1839)   S. J. Navás det. com a mascle Hemianax ephippiger  1♀ Muro, Alacant 07/1902 MZB 85-3820  
Anax imperator Leach, 1815 A. Codina S. J. Navás 1♂ Orihuela, Alacant 20/08/1931 MZB 85-3777  
Anax parthenope (Sélys, 1839) A. Codina S. J. Navás det. com a Anax imperator, 
R. Martín det. 2012 com a 
Anax parthenope
1♀ Orihuela, Alacant 20/08/1931 MZB 85-3778  
Família Libellulidae              
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) A. Codina A. Codina 2♂♂ Orihuela, Alacant 20/08/1931 MZB 85-3767, MZB 85-3763  
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) A. Codina S. J. Navás 1♀ Orihuela, Alacant 20/08/1931 MZB 85-3342  
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) A. Codina A. Codina 1♀ Montesinos, Orihuela, Alacant 19/08/1931 MZB 85-3338  
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) A. Codina S. J. Navás 1♂ Montesinos, Orihuela, Alacant 19/08/1931 MZB 85-3337  
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) A. Codina A. Codina 1♀ Montesinos, Orihuela, Alacant 20/08/1931 MZB 85-3341  
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)   S. J. Navás 1♂ Valencia 1915 MZB 85-3331  
Orthetrum nitidinerve (Sélys, 1841)     1♀ Orihuela, Alacant 20/06/1905 MZB 85-3713  
Orthetrum nitidinerve (Sélys, 1841)     1♂ Valencia 1908 MZB 85-3699  
Sympetrum fonscolombii (Sélys, 1840) A. Codina S. J. Navás 1♀ Orihuela, Alacant 20/08/1931 MZB 85-3718  
Sympetrum fonscolombii (Sélys, 1840) A. Codina S. J. Navás 1♀ Montesinos, Orihuela, Alacant 19/08/1931 MZB 85-3755