Uribe, F. & Ferrer, M., 2003. La revista Miscel·lānia Zoolōgica: apunts per a la seva histōria. Arxius de Miscel·lānia Zoolōgica, vol. 1

Taula 1.  Nombre i percentatge d’articles segons l’abast de l’ārea geogrāfica tractada.
Table 1. Number and percentage of papers according to the geographical area dealt with in.

 

Ārea geogrāfica

Nombre

%

Catalunya

238

26,5

Balears

32

3,5

Península ibčrica

398

44,3

Canāries

21

2,3

Europa

32

3,6

Āfrica

61

6,8

Amčrica

52

5,8

Āsia

21

2,3

Oceania

4

0,4

General

20

2,2

Altres

19

2,1