Arxius de Miscel·lània Zoològica

ISSN: 1698-0476

Indexació

Google Scholar
Cites = 257
Índex h = 8
Índex i10 = 7

Pàgina Google Scholar d’AMZ

Scimago Journal Rank
L’índex SJR del 2018 = 0,179
Factor d’impacte del 2018 = 0,368
Índex H = 4

SCImago Journal & Country Rank

Scopus (2018)
CiteScore = 0,50
SNIP = 0,536
SJR = 0,179