Arxius de Miscel·lània Zoològica

ISSN: 1698-0476 És una revista d’accés obert que es publica anualment, gratuïta pels autors, amb un ràpid procés editorial i avaluació per part d’experts. Publica articles inèdits sobre taxonomia, variabilitat morfològica, distribució en l'espai i dinàmica en el temps d’organismes zoològics. Facilita la publicació de dades en formats adequats per a la consulta i la seva reutilització posterior.

Indexació

Google Scholar
Cites = 509
Índex h = 12
Índex i10 = 15

Pàgina Google Scholar d’AMZ

Scimago Journal Rank
L’índex SJR del 2019 = 0,174
Factor d’impacte del 2019 = 0,4
Índex H = 5

SCImago Journal & Country Rank

Scopus (2020)
CiteScore = 0,8
SNIP = 0,325
SJR = 0,169