Arxius de Miscel·lània Zoològica

amz_vol_16_2018

ISSN: 1698-0476

Indexació

Google Scholar
Índex h = 7
Índex i10 = 5

Pàgina Google Scholar d’AMZ

Scimago Journal Rank
L’índex SJR del 2016 = 0,11
Factor d’impacte del 2016 = 0
Índex H = 2

SCImago Journal & Country Rank

Scopus (2011-2016)
CiteScore = 0,20
SNIP = 0,112
SJR = 0,113