Arxius de Miscel·lània Zoològica

ISSN: 1698-0476 És una revista d’accés obert que es publica anualment, gratuïta pels autors, amb un ràpid procés editorial i avaluació per part d’experts. Publica articles inèdits sobre taxonomia, variabilitat morfològica, distribució en l'espai i dinàmica en el temps d’organismes zoològics. Facilita la publicació de dades en formats adequats per a la consulta i la seva reutilització posterior.

Oficina Editorial

Arxius de Miscel·lània Zoològica

Oficina de contacte
Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Laboratori de Natura (Castell dels Tres Dragons)
Passeig Picasso s/n.
08003 Barcelona, Spain

Tel.  +34-93-3196912
Fax +34-93-3104999
A/e: amz@bcn.cat