Arxius de Miscel·lània Zoològica

amz_vol_16_2018

ISSN: 1698-0476

Politica Editorial

Els articles sotmesos a la consideració del Consell Editorial són revisats, com a mínim, per un membre d’aquest Consell i un o més assessors externs. Els articles que s’acceptin es publicaran electrònicament de forma immediata. S’informarà els autors del dia de la publicació. Els volums de la revista, anuals, s’aniran confeccionant a mesura que es publiquin els articles acceptats en l’any en curs. Els articles s’identificaran amb una numeració de pàgines correlativa, seguint l’ordre en què s’hagin publicat i corresponent a l’extensió de l’arxiu de text en PDF.

La consulta dels articles publicats a internet serà gratuïta i no s’estableix cap càrrec als autors per l’edició i publicació dels articles. Els autors rebran una còpia dels arxius corresponents als seus articles en format PDF.

Els drets d’autor queden reservats als autors, els qui autoritzen la revista a publicar l’article. Els articles es publiques amb una llicència Creative Commons Reconeixement 3.0: no es podrà reproduir ni reutilitzar cap part dels treballs publicats sense citar-ne la procedència.

Llicència de Creative Commons