Oficina editorial

Arxius de Miscel·lània Zoològica

Oficina de contacte
Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Laboratori de Natura (Castell dels Tres Dragons)
Passeig Picasso s/n.
08003 Barcelona, Spain

Tel.  +34-93-3196912
Fax +34-93-3104999
A/e: amz@bcn.cat

Contingut ressenyat a: