Què és

e-ISSN 1698-0476

Arxius de Miscel·lània Zoològica, AMZ, és una revista electrònica que publica articles faunístics, corològics, fenològics, taxonòmics, morfològics i d’ecologia descriptiva en els quals l’anàlisi i discussió de resultats constitueix una part significativa. La revista accepta articles sobre tots els grups zoològics, sense limitacions. Tampoc hi ha restricció geogràfica, per bé que la revista se sent més competent en l’àmbit de la Mediterrània occidental.

El títol de la revista és una prova de l’interès per publicar articles que versin sobre tots els grups zoològics, sense oblidar els que solen rebre poca atenció. The little things that run the world (E. O. Wilson, 1987).

Arxius de Miscel·lània Zoològica assumeix la tradició de les publicacions d’història natural del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, en particular la mantinguda per la revista Miscel·lània Zoològica, publicada des de l’any 1958 fins al 2000. Aquest darrer any, Miscel·lània Zoològica es renovà profundament i prengué el significatiu títol d’Animal Biodiversity and Conservation, per reivindicar-se com una publicació clarament adreçada a la investigació en les disciplines més modernes de la zoologia.

Miscel·lània Zoològica havia creat una tendència d’articles amb una temàtica que no és prioritària en els plantejaments d’Animal Biodiversity and Conservation: conèixer els continguts dels sistemes naturals, quins components zoològics els formen i com s’hi vinculen. Des de l’any 2004, la descripció d’elements dels ecosistemes i els inventaris, són el domini específic d’AMZ. D’aquí que el títol de la nova revista es basi en l’antic més el terme Arxius. La revista Arxius de Miscel·lània Zoològica és una publicació orientada a fer accessible informació descriptiva de biodiversitat en condicions de reutilització eficient per a estudis posteriors.

Per a un òptim assoliment d’aquest objectiu, es recomana molt especialment als autors que emmagatzemin les seves dades originals en repositoris de dades (vegeu la Llista de repositoris de dades al Directori de lliure accés). La revista AMZ disposa de mitjans propis per publicar dades sobre biodiversitat al portal del Centre Mundial d’Informació sobre Biodiversitat.

Contingut ressenyat a: