Política editorial

Arxius de Miscel·lània Zoològica és una revista d’accés obert que es publica anualment, gratuïta pels autors, amb un ràpid procés editorial i avaluació per part d’experts. Publica articles inèdits sobre taxonomia, variabilitat morfològica, distribució en l’espai i dinàmica en el temps d’organismes zoològics. Facilita la publicació de dades en formats adequats per a la consulta i la seva reutilització posterior.

Revisió per parells

Els articles rebuts pel Comitè Editorial són revisats en primer lloc per l’Editor Executiu, que decideix si són o no idonis. La raó per al rebuig inicial pot ser que el tema presentat no sigui rellevant per a l’àmbit de la revista o que una presentació descuidada en dificulti la lectura. Després de passar el primer filtre, l’article s’assigna a un Editor que s’encarrega de gestionar el procés de revisió per parells per avaluar la qualitat del treball, així com el compliment de les normes d’accés obert a les dades que segueix la revista.

Es necessiten dos revisors externs, almenys un en casos extrems d’estudis locals i especialitzats, per a l’avaluació en un sistema de revisió de cec simple. En cas d’avaluacions conflictives entre sí es pot demanar a un tercer revisor que doni consells específics sobre les qüestions contradictòries. Els Editors Associats poden tenir aquest rol. El procés de revisió per parells és confidencial i la identitat dels avaluadors no es revela a excepció que l’avaluador ho permeti.

L’Editor resumeix els comentaris dels revisors i decideix el pas següent: acceptat, acceptat amb pocs o molts canvis o rebutjat definitivament. Aquest informe, amb conclusions i comentaris, és enviat a l’autor que rep la correspondència a fi que adopti les accions i respostes necessàries, si així se li sol·licita. Els autors disposaran d’un termini de 2 mesos per retornar la versió corregida del treball. Els mateixos revisors que han valorat la versió original poden examinar les noves versions del manuscrit si ells mateixos s’hi han ofert voluntàriament.

Finalment, l’Editor i l’Editor Executiu acorden la decisió final que es notifica a l’autor que rep la correspondència.

Condicions de publicació

Els articles que s’accepten es publiquen electrònicament de forma immediata. La preservació electrònica dels articles es fa mitjançant els serveis d’allotjament de la revista i, simultàniament, en el repositori RACO que ofereix la possibilitat que s’emmagatzemin a llarg termini amb un sistema de preservació PKP (Public Knowledge Project).

S’informa els autors del dia de la publicació. Els volums de la revista, anuals, es van confeccionant a mesura que es publiquen els articles acceptats de l’any en curs. Els articles s’identifiquen amb una numeració de pàgines correlativa, seguint l’ordre en què s’han publicat i corresponent a l’extensió de l’arxiu de text en PDF.

La consulta dels articles publicats a internet és gratuïta i no s’estableix cap càrrec als autors per l’edició i publicació d’aquests. Els autors reben una còpia dels arxius corresponents als seus articles en format PDF.

Drets d’autor

Els drets d’autor queden reservats als autors, els qui autoritzen la revista a publicar l’article. Els articles es publiques amb una Llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons: no es podrà reproduir ni reutilitzar cap part dels treballs publicats sense citar-ne la procedència.

Llicència de Creative Commons

Contingut ressenyat a: